Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Norvegia

Untitled Document

Ambasada României în Regatul Norvegiei
Adresa: Oscars Gate 51, 0244 Oslo, Norway
Telefon: 0047-22-441512 / 561237
Fax: 0047-22-431674 

Site web: http://oslo.mae.ro

E-mail: embassy@romanianembassy.no

Secţia politică - politic@romanianembassy.no
Secţia economică - economic@romanianembassy.no
Secţia consulară - consul@romanianembassy.no
Ataşat militar - rodefoff@romanianembassy.no
Ambasador: Dl. Cristian ISTRATE  


Regim pasapoarte
Pasaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport de serviciu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport diplomatic: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur: 90

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Condiţiile de intrare în Norvegia sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria). Aceste condiţii sunt următoarele:
·   deţinerea unui paşaport valabil (valabilitatea paşaportului trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei)
·   deţinerea documentelor care atestă scopul declarat al călătoriei (invitaţie, rezervare de servicii turistice, bilete de călătorie, asigurare medicală, carte verde etc.)
·   deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei
·   deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza
·   absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen)
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională norvegiană (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile norvegiene:
·   Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei ( http://www.mfa.no/ )
·   Ambasada Norvegiei din Bucureşti ( http://www.norvegia.ro/ )
Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Norvegia , pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive care nu depăşesc 90 de zile. Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni. În cazul călătoriilor multiple, cele 90 de zile se calculează prin cumularea perioadelor de şedere subsecvente, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităţi lucrative sau educative.
Cetăţenii români care călătoresc în Norvegia pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, sau activităţi sportive, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei. Cele mai frecvente situaţii de călătorie pentru care este necesară obţinerea vizelor sunt: muncă pe bază de contract, muncă autonomă, reîntregirea familiei, studii, activităţi religioase.
Autorităţile norvegiene nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Norvegiei din exterior. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Norvegiei din Bucureşti .
Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Norvegiei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Norvegia şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 10 ani.
La intrarea în Norvegia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza). Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.

Apeluri de urgenta
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat:
·   Secţia Consulară a Ambasadei României din Oslo
Adresa: Oscars Gate 51,0258 Oslo
Telefon: (0047)(22) 44-1512 sau (0047)(22) 56-1237 
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor norvegiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:
·   112 – serviciul de urgenţe
·   113 - salvarea

Reglementări vamale 
Regulamentul vamal norvegian conţine reglementări similare cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri.
Orice persoană care intră sau iese din Norvegia, are obligaţia să declare, la punctul de frontieră, sumele mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută. La intrarea în Norvegia, persoanele care au asupra lor sume mai mari de 25.000 NOK sau echivalentul în altă valută, vor intra automat în zona de vamă pe culoarul marcat cu culoare roşie. Acest culoar este special pentru identificarea persoanelor care au de făcut declaraţii vamale. Culoarul verde este destinat persoanelor care nu au de făcut astfel de declaraţii.

Ultimile Oferte Turistice pentru Norvegia