Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Croatia

Untitled Document

Ambasada României în Republica Croaţia
(Ambasada Rumunjske)
Adresa: Mlinarska nr.43, 10000 Zagreb
Telefon: 00385-1-46.77.550; 00385-1-46.77.856
Fax:  00385-1-46.77.854
E-mail: veleposlanstvo.rumunjske@zg.t-com.hr
Website: http://zagreb.mae.ro 
Secţia Consulară: 00385-1-46.77.660
Birou comercial: 00385-1-46.77.193
Birou ataşat Apărare: 00385-1-46.77.330

Mobil de serviciu: 00385 98265051; 00 385 98414341
Ambasador: Dna Oana Cristina POPA

Regim pasapoarte
Paşaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Paşaport de serviciu:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Paşaport diplomatic:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur (zile): 90


Condiţii de intrare şi regim de şedere
Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Croatia, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive care nu depăşesc 90 de zile. Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni. În cazul călătoriilor multiple, cele 90 de zile se calculează prin cumularea perioadelor de şedere subsecvente, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităţi lucrative sau educative.
Cetăţenii români care călătoresc în Croaţia pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, sau activităţi sportive, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei. Cele mai frecvente situaţii de călătorie pentru care este necesară obţinerea vizelor sunt: muncă pe bază de contract, muncă autonomă, reîntregirea familiei, studii.
Autorităţile croate nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Croaţiei din exterior. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Croaţia din Bucureşti (Str. Dr.Burghelea nr.1, sector 2, Tel: 021 313-0457, Fax: 021 313-0369; E-mail: croemb.bucharest@mvp.hr  
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională croată (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile croate.

  • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Croaţia (www.mfa.hr)
  • Ambasada Croaţiei la Bucureşti (Tel: 021 313-0457; E-mail: croemb.bucharest@mvp.hr)

Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 48 ore de la data intrării pe teritoriul Croaţiei, să se prezinte la oficiul local al poliţiei pentru a îşi înregistra şederea. Obligaţia se consideră respectată prin înregistrarea la un hotel. Această obligaţie se aplică indiferent de tipul călătoriei (cu sau fără viză).

Apeluri de urgenta

  • poliţia: 92
  • pompierii: 93
  • ambulanţa: 94

Reglementări vamale
Conform Legii vămilor, fiecare călător în vârstă de peste 18 ani are dreptul să introducă în Croaţia mărfuri, fără plata de taxe, după cum urmează: 1 litru băuturi spirtoase cu peste 20% (în volum) alcool sau 2 litri vin spumos; 200 buc. ţigarete sau 100 buc. ţigări mici de foi sau 50 buc. ţigări mari de foi, sau 200 g. tutun pentru pipă; 500 g. cafea sau 200 g extract de cafea (cafea solubilă); medicamente corespunzătoare necesităţilor călătorului.
Călătorii în vârstă de sub 18 ani nu au dreptul la cele de mai sus, cu excepţia medicamentelor.
Călătorii în vârstă de peste 18 ani pot introduce, fără taxe vamale, în Croaţia mărfuri străine, în afara celor menţionate mai sus, în valoare totală de până la 500 euro sau valoarea corespunzătoare într-o altă valută.
Călătorii care trec frontiera de stat în Croaţia au dreptul să introducă sau să scoată, fără plata de taxe, obiecte pentru uz personal, noi sau folosite, de care un călător are nevoie, în mod normal, pe timpul călătoriei. Declararea lor se face de călător la trecerea prin aşa - zisul coridor verde sau prin declaraţie verbală.
În legătură cu introducerea şi scoaterea în/din Croaţia de valută naţională (kuna) şi valută străină, legislaţia croată prevede următoarele: pot fi introduse în Croaţia sume nelimitate în kuna şi valută străină. Dacă suma valutei introduse în Croatia este de până la 5000 Euro sau valoarea corespunzătoare în altă valută străină, nu este nevoie de declararea în scris a acesteia. Dacă suma depăşeşte 5.000 de Euro este necesară completarea unei declaraţii vamale în acest sens.
În cazul în care se depistează mărfuri, valută sau valori în cantităţi mari nedeclarate, odată cu confiscarea lor va fi confiscat în folosul statului şi mijlocul de transport în care acestea sunt găsite.
Sunt interzise la introducerea/scoaterea şi tranzitul prin Croaţia următoarele: substanţe narcotice şi precursori; substanţe explozive, arme de foc şi muniţie; articole (plante, fiinţe vii, obiecte etc.) supuse carantinei, indiferent de stadiul bolii/infestării etc.; substanţe chimice periculoase (produse sau preparate de acest fel); produse alimentare, substanţe chimice şi alte materiale sau obiecte periculoase sau dăunătoare sănătăţii omului; substanţe produse şi alte obiecte care folosesc, conţin sau au fost produse folosindu-se substanţe periculoase pentru stratul de ozon.
Următoarele bunuri/obiecte sunt permise la introducerea/scoaterea/reexportul/tranzitul prin Croaţia numai cu aprobare specială: arme de foc (de vânătoare, sport, cu caracter cultural) şi muniţie pentru ele; material nuclear, substanţe radioactive şi alte surse de radiaţii ionizante; produse medicale care sunt permise a fi folosite în ţară şi nu au termenul de valabilitatea expirat; animale sălbatice de vânat şi material genetic pentru acestea, trofee de vânătoare, coarne de vânat, căzute şi produse de vânat; plante sălbatice protejate, folosite în scop medical, în stare proaspătă sau uscată.

 

 

 

Ultimile Oferte Turistice pentru Croatia