Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Olanda

Untitled Document

Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos
Adresa: Catsheuvel 55,  2517 KA, The Hague
Telefon: 0031-70-354.37.96;
Telefon Secţie consulară: 0031-70-354.15.80
Telefon Secţie economică: 0031-70-355.73.69
Fax: 0031-70-354.15.87
Site Web: http://haga.mae.ro (http://www.roembassy-hague.ew.ro/)
E-mail: roembnl@xs4all.nl 
Ambasador: Dl. Călin FABIAN

Regim pasapoarte
Pasaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport de serviciu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport diplomatic: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur: 90

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Şedere temporară
Condiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de pană la trei luni, sunt următoarele: 

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile (valabilitatea paşaportului/cărţii de identitate trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei);
 • asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală);
 • deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei;
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Schengen)

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă care excede trei luni, nu mai au obligaţia de a obţine, in prealabil, aşa numita autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti şi nici nu mai au obligaţia deţinerii unui permis de rezidenţă valabil in Olanda. Aceştia trebuie să aplice direct la municipalitatea pe raza căreia locuiesc pentru verificarea şederii legale, urmând procedura care se aplică in prezent statelor care au aderat la Uniune in 2004, respectiv utilizând formularul “Application for verification of the EU community law (proof of lawful stay)”, şi obţinerea unui card de identitate pentru cetăţeni UE (30 euro).
Card-ul de identitate pentru cetăţeni UE poate fi emis pentru o durată de max. 5 ani si face dovada şederii legale in Olanda, fiind necesar în relaţia cu autorităţile fiscale, serviciile municipale, serviciile bancare, serviciile de sănătate, etc.
Verificarea şederii legale şi emiterea Card-ului de identitate pentru cetăţeni UE (EU/EER Card) presupune prezentarea documentelor care fac dovada motivului şederii pe teritoriul Olandei, respectiv:

 • angajat cu contract de muncă pentru 3 la 12 luni; (este necesară declaraţia angajatorului; angajatorul are obligaţia obţinerii permisului de muncă);
 • angajat cu contract de muncă pentru mai mult de 1 an; (este necesară declaraţia angajatorului; angajatorul are obligaţia obţinerii permisului de muncă);
 • angajat propriu (activitate independentă); (se prezintă un extras recent de înregistrare la Camera de Comerţ din Olanda, în original, sau copie a planului de afaceri, sau copie după bilanţul contabil de deschidere şi perspectivă financiară, sau bilanţul financiar-contabil din anul anterior);
 • furnizor de servicii (se vor prezenta: documentul care face dovada duratei pentru care se furnizează serviciul respectiv şi către cine, autorizaţia statului de origine pentru furnizarea serviciului respectiv);
 • beneficiar de servicii (se va face dovada serviciilor de care va beneficia; ex: servicii legale);
 • studiu (se furnizează certificatul de înscriere la o instituţie de învăţământ şi durata studiilor, asigurarea medicală, dovada mijloacelor financiare necesare pe perioada studiilor);
 • pensionar (certificatul de venit ca pensionar);
 • inactiv economic (se prezintă asigurare medicală şi dovada resurselor financiare necesare subzistenţei pentru cel puţin un an);
 • membru de familie al unui cetăţean al Uniunii (documentul care dovedeşte relaţia de rudenie, copia documentului de şedere legală a membrului de familie la care rezidă, declaraţia acestuia privind suportarea cheltuielilor de întreţinere pe durata şederii). Membri de familie sunt: soţ, soţie, partener înregistrat, copii, părinţi, socri, bunici, nepoţi;
 • alte situaţii (boală, accidente, etc.).

Observaţii: 
1. In toate cazurile, resursele financiare necesare subzistenţei, pentru diverse categorii de aplicanţi (angajat propriu, pensionar, student, inactiv economic, etc.), se raportează la nivelul salariului min. stabilit de Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale, de doua ori pe an (la sfârşitul anului 2006, nivelul salariului min. brut a fost de 1284 euro/lună pentru un program complet de muncă).
2. Informaţiile prezentate au caracter general urmând ca informaţii specifice despre procedura de înregistrare şi documentele ce vor fi prezentate să se obţină de fiecare aplicant de la autorităţile locale unde locuiesc/vor locui precum şi de la IND - Serviciul pentru Imigrare şi Naturalizare (www.ind.nl )
3. In cazul cetăţenilor români (şi bulgari), Olanda a decis aplicarea unui regim tranzitoriu restrictiv de acces pe piaţa muncii, după 1 ianuarie 2007, pentru primii doi ani de la aderare. Acest lucru înseamnă că cetăţenii români vor putea munci legal in Olanda, doar în baza unui permis de muncă obţinut de angajatorul olandez. Obligativitatea aplicării la CWI (Centrul pentru Muncă şi Venituri) şi a obţinerii permisului de muncă revine angajatorului. Acesta va trebui să facă dovada că pentru locul de muncă respectiv nu a existat nici un aplicant cetăţean olandez sau din vechile state membre UE/EEA, sau din statele care au aderat la UE in 2004 (pentru acele sectoare de activitate pentru care, pentru aceste state, se aplică procedura simplificată de emitere a permiselor de muncă).
3. In cazul lucrătorilor români (şi bulgari) care urmează să lucreze în Olanda, în baza unui contract de furnizare de servicii trans-frontaliere al unei companii cu sediul intr-o ţară UE, se aplică sistemul de notificare prealabilă, introdus la 1 decembrie 2005, valabil şi pentru statele care au aderat la Uniune in 2004. Acest sistem de notificare exceptează furnizorii de servicii de la obţinerea unui permis de muncă pentru angajaţii lor, originari din România (şi Bulgaria), în următoarele condiţii:

 • furnizorul de servicii are sediul in afara Olandei, intr-o ţară UE în care se aplică regulile privind libera circulaţie a serviciilor, şi nu este doar o căsuţă poştală;
 • serviciile furnizate nu implică detaşarea ulterioară a lucrătorilor în scopul furnizării de forţă de muncă;
 • serviciile sunt înregistrate la Centrul pentru Muncă şi Venit (CWI) înainte de a se începe furnizarea acestora;

Furnizorul de servicii va trebui să se adreseze fie instituţiei competente a statului membru în care îşi are sediul firmei, pentru obţinerea formularului E-101, sau CWI pentru furnizarea informaţiilor solicitate (numele şi adresa angajatorului, profilul companiei, detalii de înregistrare în ţara de origine, numele şi adresa persoanei către care se va furniza serviciul, natura serviciului ce urmează a fi furnizat, locul şi durata de furnizare a serviciului, identitatea angajaţilor) prin completarea unui formular specific.

Apeluri de urgenta

 • 112 – serviciul de urgenţe (politie, pompieri, salvare)

Reglementări vamale
Regulamentul vamal olandez conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri.

 

Ultimile Oferte Turistice pentru Olanda