Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Islanda

Untitled Document

Ambasada României în Regatul Danemarcei
Adresa: Strandagervej 27, 2900 Hellerup, Copenhaga
Telefon: 0045-39407177; 39.46.47.17; 39.46.47.19; 39.40.70.02
Fax: 0045-39-62.78.99
Site Web: http://copenhaga.mae.ro/
E-mail: roemb@mail.tele.dk
Insărcinat cu afaceri a.i.: Dl. Cristian NEGRILĂ
Este acreditat şi în Republica Islanda.

Regim pasapoarte
Pasaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport de serviciu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport diplomatic: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur: 90

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Condiţiile de intrare în Islanda sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen (statele membre ale spaţiului Schengen sunt Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria).
Aceste condiţii sunt următoarele:

  • deţinerea unui paşaport valabil (valabilitatea paşaportului trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei)
  • deţinerea documentelor care atestă scopul declarat al călătoriei (invitaţie, rezervare de servicii turistice, bilete de călătorie, asigurare medicală, carte verde etc.)
  • deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei
  • deţinerea vizei valabile aplicată în paşaport, în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza
  • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Shengen).

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională islandeză (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile islandeze:

  • Ministerul Afacerilor Externe al Islandei (www.mfa.is)

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Islanda, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive care nu depăşesc 90 de zile. Dreptul de şedere pentru călătoriile fără viză este de 90 de zile într-un interval de 6 luni. În cazul călătoriilor multiple, cele 90 de zile se calculează prin cumularea perioadelor de şedere subsecvente, într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. În cazul călătoriilor fără viză nu este permisă desfăşurarea nici unei activităţi lucrative sau educative.
Cetăţenii români care călătoresc în Islanda pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât turism, afaceri, sau activităţi sportive, au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei. Cele mai frecvente situaţii de călătorie pentru care este necesară obţinerea vizelor sunt: muncă pe bază de contract, muncă autonomă, reîntregirea familiei, studii, activităţi religioase.
Autorităţile islandeze nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Islandei din exterior. Întrucât Islanda nu deţine un oficiu consular propriu în România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Islandei din Danemarca.
Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Islandei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Islanda şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 10 ani.
La intrarea în Islanda, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza). Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării.

Apeluri de urgenta
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor islandeze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

  • 112 – serviciul de urgenţe

Reglementări vamale
Regulamentul vamal islandez conţine reglementări similare cu ale ţărilor membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; parfumuri 50 g. Pentru informaţii complete privind regimul vamal islandez, puteţi accesa pagina web a serviciului vamal: www.tollur.is.

 

Ultimile Oferte Turistice pentru Islanda