Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Bielorusia

Untitled Document

Ambasada României în Republica Belarus
(Posolstvo Rumânii)
Adresa: Pereulok Moskvina, dom 4
Telefon: 00375 29 4030043; 203.80.97;  + 00375 403 00 42
Fax: 00375 17 - 211.21.63

Secţia Consulară

Telefon: 00375 29 4020042; 203.80.97
E-mail: romania@nsys.by
Însărcinat cu afaceri a.i. Dl.  Dumitru BADEA


Regim pasapoarte
Paşaport simplu: este necesară obţinerea vizei
Paşaport de serviciu:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Paşaport diplomatic:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur (zile): 30

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români, posesori de pasapoarte simple, care doresc să călătorească în Belarus, este necesară obţinerea vizei de intrare. Excepţie fac posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu. Termenul de şedere al cetăţeanului străin coincide cu termenul vizei acordate şi nu poate să depăşească 90 de zile într-un an, începând din ziua intrării pe teritoriul acestui stat. Dacă cetăţeanul străin are intenţia să stea mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalităţile necesare pentru prelungirea dreptului de şedere temporară. Aceste formalităţi se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite formalităţi şi achitată o taxă. Termenul în care sunt soluţionate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare. Dacă este necesar, vizele de afaceri şi cele pentru scopuri personale pot fi prelungite peste perioada maximă de 90 de zile.
Condiţiile de intrare în Belarus sunt prevăzute de legea privind regimul străinilor care a intrat în vigoare la data de 5 februarie 2006. Acestea sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport şi a unei vize valabile de intrare în această ţară, care poate fi obţinută numai la oficiile consulare ale Republicii Belarus din străinătate. Pe cale de excepţie, aceasta poate fi obţinută pe teritoriul Republicii Belarus numai de la Oficiul consular din cadrul Aeroportului Internaţional Minsk-2;
 • deţinerea de documente care atestă scopul declarat al călătoriei (invitaţie, rezervare de servicii turistice, voucher, bilete de călătorie, asigurare medicală, carte verde etc.);
 • deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei (dacă cetăţeanul străin stă mai mult de o lună, trebuie să deţină cel puţin 25 unităţi de bază/lună, dacă stă mai puţin de o lună trebuie să deţină cel puţin 1 unitate de bază pentru fiecare zi de şedere, iar dacă tranzitează teritoriul Belarus trebuie să deţină cel puţin 5 unităţi de bază. O unitate de bază = 31.000 ruble belaruse = cca 15 USD).

Perioada maximă de şedere, în cazul vizei de tranzit, este de 48 ore din momentul intrării, cu excepţia situaţiilor neprevăzute (calamităţi naturale care perturbează circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport, starea de sănătate, numai dacă aceasta a fost constatată de un medic din R. Belarus, când este nevoie de transbordarea dintr-un mijloc de transport în altul şi cazul fortuit). Pentru obţinerea acestui tip de viză, în documentul de călătorie trebuie să existe şi o viză valabilă a unui stat riveran, care să justifice tranzitul. Cei care tranzitează R. Belarus folosind mijloace auto sunt obligaţi să folosească itinerariul prestabilit pe arterele de comunicaţii internaţionale din această ţară, iar opririle pentru odihnă se pot realiza numai pe cursul acestora.
Noua lege privind regimul străinilor introduce şi instituţia „Cartei de Migraţie”. Aceasta este un document, care, cu câteva excepţii, trebuie completat de către toţi cetăţenii străini la intrarea în R. Belarus, conţine informaţii despre aceştia şi este pus la dispoziţie gratuit de către autorităţile de frontieră. Carta de Migraţie trebuie prezentată pentru înregistrare la organele Ministerului de Interne, păstrată pe toată perioada şederii şi predată la ieşirea din această ţară autorităţilor belaruse de frontieră. Pentru moment, prevederile referitoare la folosirea Cartei de Migraţie nu se aplică, fiind supuse unui moratoriu până la convenirea unui model comun de document cu Federaţia Rusă.
Cetăţeanul străin este obligat ca în termen de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Republicii Belarus, cu excepţia zilelor de odihnă, a sărbătorilor legale şi a zilelor declarate nelucrătoare de către preşedintele Republicii Belarus, să se înregistreze la autorităţile Ministerului de Interne. În situaţia în care şederea depăşeşte 90 de zile, în paşaport va fi aplicată o ştampilă de către autorităţile belaruse abilitate. Cetăţenilor străini înregistraţi la Ministerul de Interne li se vor elibera fişe diplomatice, consulare sau de serviciu, excepţie făcând invitaţii şefilor şi funcţionarilor reprezentanţelor diplomatice străine. Înregistrarea se face pentru termenul indicat în viză şi în poliţa de asigurare.
Legislaţia Republicii Belarus în materia străinilor este foarte strictă şi prevede sancţiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din ţară. Cetăţeanul străin poate fi expulzat şi în cazul în care autorităţile belaruse apreciază că acesta pune în pericol siguranţa naţională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populaţiei, drepturile şi libertăţile cetăţenilor R. Belarus şi ale cetăţenilor altor state. Criticarea deschisă a realităţilor din R. Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acţiuni ale opoziţiei a cetăţenilor străini pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reţinerea, sancţionarea administrativă sau penală şi expulzarea. Expulzarea poate fi dusă la îndeplinire prin plecarea benevolă a străinului sau sub escortă.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de obţinere a vizelor şi de intrare prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Belarus, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belaruse:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Belarus (www.mfa.gov.by )
 • Ambasada Republicii Belarus din Bucureşti (Şos. P. Kiseleff 55, Vila 6, sector 1;
  Telefon: 021-223 1776; 021-223-3510;
  Fax: 021-223-1763;
  E-mail: romania@belembassy.org  

Apeluri de urgenta

 • Miliţia: 02
 • Pompierii: 01
 • Salvarea: 03

Reglementări vamale
Cetăţenii străini pot scoate din Belarus o sumă în valută de pană la 3.000$, fară a fi nevoie să fie declarată. Sumele cuprinse între 3.000$ şi 10.000$ trebuie declarate la frontieră fară justificarea sursei de provenienţă. Este interzisă scoaterea din ţară a sumelor în valută mai mari de 10.000$.
Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; parfumuri 50 g.

Ultimile Oferte Turistice pentru Bielorusia