Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Ucraina

Untitled Document

Ambasada României în Ucraina
(Posoltsvo Rumunii Kiev)
Adresa: Ul. Mihaila Kotziubinskogo nr.8; Kiev 01030
Telefon: (0038 044) 234.52.61/234.00.40
Fax: (0038 044) 235.20.25
Site web: http://kiev.mae.ro
E-mail: romania@adamant.net

Secţia Consulară:
Strada Belinski, nr.5A, Kiev
Telefon: 0038(044) 238.22.01; 238.22.02; 238.22.03, 238.23.05
Fax: 0038(044) 238.22.05
E-mail: konsulamb.kiev.ro@adamant.net
Secţia economică: 0038(044) 234.43.16
Ataşat militar: 0038(044) 234.72.53
Ambasador: Dl. Traian Laurenţiu HRISTEA

Consulatul General al României
Adresa: Str. Skilna, nr. 16,  58000 Cernăuţi, Ucraina
Telefon: 00380/372/54.54.14
Tel/fax: 00380/372/54.54.24
Telefon Voice mail în limbile: română, ucraineană, rusă: +380.372.54.54.40; 54.54.64
Telefon/fax - Birou relaţii cu publicul: 380.372.54.54.45
E-mail: konsulro@infocom.cv.ua
E-mail vize: cernautivize@cv.ukrtel.net
Site Web: http://www.konsulro-cernauti.cv.ukrtel.net/
Gerant interimar: Dl. Dorin POPESCU


Consulatul General al României
Adresa: Str. Bazarnaia, nr. 31, Odessa, Ucraina, 65011
Telefon: (0038-048) 725.03.99; (0038-048) 722.34.75
Mobil: (0038-095)541. 27.88
Fax: (0038-048) 722.09.28 
E-mail: odessa.cg@mae.ro;
Consul general: cerasela.nicolas@mae.ro
Web site: http://odessa.mae.ro
Consul general: Cerasela NICOLAŞ

Regim pasapoarte
Pasaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport de serviciu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport diplomatic: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur: 90

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Începând cu data de 1 ianuarie 2008 cetăţenii români pot călători în Ucraina fără vize.
De la aceiaşi dată, intră în vigoare Acordul dintre Ucraina si UE cu privire la simplificarea procedurii acordării vizelor..
Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Apeluri de urgenta

  • 01 – pompieri
  • 02 – poliţie
  • 03 – ambulanţă

Reglementări vamale
La intrarea sau/şi pe timpul şederii pe teritoriul Ucrainei, cetăţenii români trebuie să solicite autorităţilor vamale formularele de declaraţie vamală. După completarea declaraţiei, aceasta va fi ştampilată de organele vamale şi va fi păstrată de persoana în cauză până la ieşirea de pe teritoriul Ucrainei.
Declaraţia vamală se completează în cazul introducerii pe teritoriul Ucraine a:

  • autoturismelor proprietate personală sau aparţinând instituţiilor de stat şi altor persoane juridice române;
  • bunurilor şi valorilor cum ar fi bijuterii, opere de artă, antichităţi, aparate de emisie-recepţie, aparate audio, video, foto etc. de mare valoare;
  • medicamentelor sau substanţelor psihotrope, medicamentelor şi substanţelor cu efect narcotic, produse chimice speciale, metalelor radioactive, substanţelor care necesită un regim special de autorizare şi transport etc; 
  • armelor, muniţiilor şi explozibililor; oricăror obiecte de floră sau faună;
  • bunurilor de import-export sau oricăror alte obiecte supuse taxării.

În cazul unor obiecte cu valoare artistică, de patrimoniu, este absolut necesară o dovadă din partea autorităţilor române competente care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul în care este transportată peste hotare.
Se permite intrarea pe teritoriul Ucrainei cu un litru de alcool şi două cartuşe de ţigări. Se interzice introducerea produselor alimentare nepreparate din carne şi derivate din aceasta, a cărţilor şi tipăriturilor. Se interzice scoaterea din Ucraina a icoanelor, tablourilor vechi, bijuteriilor si a altor obiecte de artă sau de patrimoniu.
Persoanele care doresc să introducă sau să scoată sume de bani în valută sau să efectueze transferuri băneşti prin poştă trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
1. La introducerea şi scoaterea în/din Ucraina a sumelor de bani în valută:
a. persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă în Ucraina şi să scoată de pe teritoriul acestei ţări sume de bani care nu depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, fără să menţioneze sumele deţinute în Declaraţia vamală şi fără să prezinte documentele doveditoare;
b. persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă şi să scoată de pe teritoriul Ucrainei sume de bani care depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, cu menţionarea sumei de bani în Declaraţia vamală şi prezentarea documentului bancar de provenienţă.

2. În cazul transferului de bani prin poştă (inclusiv transfer de bani on-line):

  • Persoanele fizice şi juridice (cu excepţia băncilor) au dreptul să efectueze transferuri de bani prin poştă sau on-line, însă suma transferată nu trebuie să depăşească echivalentul a 300 Euro.

Transferul bancar al sumelor de bani în valută obţinute de persoanele nerezidente în Ucraina din salarii nu este restricţionat. Asemenea transferuri vor fi efectuate printr-o bancă împuternicită de stat prin prezentarea documentelor ce confirmă sursele de provenienţă ale acestora.

Ultimile Oferte Turistice pentru Ucraina