Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Statele Unite ale Americii

Untitled Document

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
Adresa: 1607 - 23rd Street NW, Washington DC 20008
Telefon: (01-202) 232.36.94; (01-202) 332.48.46; (01-202) 332.48.48; (01-202) 332.48.29; (01-202) 232 6634; (01-202) 387.69.01
Telefon Secţie economică: (01-202) 232 6593
Telefon Secţia militară: (01-202) 234 6206
Fax: (01-202) 232.47.48
Site Web: http://washington.mae.ro/
E-mail: office@roembus.org
Ambasador:  Dl. Adrian Cosmin VIERIŢA

Consulatul General al României - New York
Adresa: 200 East 38th Street, New York, NY 100l6
Telefon: (212) 682-9122; 9123
Fax: (212) 972-8463
Site Web: http://newyork.mae.ro/
E-mail: office@romconsny.org
Secţia Consulară
Telefon: (212) 682-9120; 9121
Fax: (212) 972-8463
E-mail: roxana.sima@romconsny.org 
Secţia Economică
Telefon: (212) 681-1988, 2887,
Fax: (212) 681-2864
E-mail: bcenewyork1@romconsny.org
Consul general: Dl. Pietro Lucian PAVONI

Consulatul General al României
Adresa: 11766 Wilshire Blvd. 560,
Los Angeles, CA, 90025
Telefon: 001-310-444.00.43; 001-310-231.44.67; 001-310-231.44.68;
 001-310-473. 80. 61;
Fax: 001-310-445.00.43
Sit web: http://www.consulateromania.net
E-mail: consulat@consulateromania.net
Consul General: Dl. Mircea Cătălin GHENEA

Consulatul General al României la Chicago
Adresa: 737 North Michigan Avenue, Suite 1170, Chicago, Illinois 60611
Web: http://chicago.mae.ro
E-mail: office@roconschicago.org
Telefon: (001) 312-573-1315, 312-573-1436, 312-573-1991, 312-307-9010 
Fax: (001) 312-573-9771
Consul General:  Dl. Lucian LEUŞTEAN


Regim pasapoarte
Pasaport simplu: este necesară obţinerea vizei
Pasaport de serviciu: este necesară obţinerea vizei
Pasaport diplomatic: este necesară obţinerea vizei
Perioada de scurt sejur: -

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Intrarea pe teritoriul SUA se poate face, de regulă, numai pe baza unui paşaport valabil în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau consulară americană din străinătate. Intrarea în SUA se poate face, de asemenea, pe baza documentului de reşedinţă permanentă (green card) însoţit de paşaportul naţional valabil. Alte documente acceptate la intrarea în SUA sunt permisul de reintrare (re-entry permit) sau documentul de călătorie pentru refugiaţi (refugee travel document), ambele eliberate de Departamentul de Afaceri Interne al Statelor Unite.
Controlul de trecere a frontierei se realizează la toate punctele de trecere a frontierei (aeroporturi, porturi, puncte rutiere) şi constă în examinarea documentelor de călătorie (paşaport şi viză) şi într-un scurt interviu pentru verificarea scopului şi duratei vizei în SUA. Începând cu data de 5 ianuarie 2004, a fost introdus programul US-Visit, în baza căruia toţi pasagerii cu vârste cuprinse între 14 şi 79 de ani sunt supuşi amprentării şi fotografierii digitale cu ocazia efectuării controlului de trecere a frontierei SUA.
Funcţionarii care realizează controlul de trecere a frontierei au autoritate deplină, în temeiul legislaţiei americane, pentru a refuza intrarea persoanelor în SUA, chiar dacă acestea prezintă documente de călătorie valabile, în cazul în care, în urma controlului efectuat rezultă neconcordanţe între motivul declarat de călător la momentul obţinerii vizei şi motivul declarat la intrarea în SUA.
Toate persoanele care călătoresc în SUA au obligaţia să prezinte, la momentul controlului de trecere a frontierei, declaraţia de intrare (formularul I-94). Această declaraţie este pusă la dispoziţia călătorilor de toate companiile aeriene şi maritime, în timpul deplasării către Statele Unite. Declaraţia conţine informaţii referitoare la eventualele alimente aflate în posesia călătorului la intrarea în SUA, precum şi la alte bunuri cu caracter interzis sau restricţionat (produse contrafăcute, narcotice etc.). Atragem atenţia asupra faptului că autorităţile americane interzic introducerea pe teritoriul SUA a produselor alimentare de orice fel (vegetale sau animale), iar dacă acestea există, ele trebuie declarate şi predate funcţionarilor vamali. Nedeclararea şi depistarea unor astfel de produse în bagaje atrage confiscarea lor şi obligaţia plăţii unei amenzi.
Urmare recentelor modificări ale legislaţiei americane de imigrare, persoanele cu dublă cetăţenie (română şi americană) care călătoresc în Statele Unite, au obligaţia de a avea în posesie paşaportul american.
Există posibilitatea refuzului de îmbarcare a cetăţenilor americani care încearcă să călătorească din România în SUA în baza paşaportului românesc, până la obţinerea unui paşaport american valabil.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia americană, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile americane:

Viza de intrare în SUA se obţine de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Statelor Unite ale Americii din străinătate. În Romania, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti (Str. N. Filipescu nr. 26; Tel: 316-4052; Fax: 316-3360; Email: visasbucharest@state.gov). Viza SUA nu se eliberează de către autorităţile de frontieră.
Legea americană privind imigrarea şi naturalizarea prevede existenţa mai multor categorii de viză: viza de vizitator/turistică (B2), viza în interes de serviciu (B1), viza de tranzit (C), viza de studii (F) si (M), viza pentru schimburi de experienţă (J si Q), vizele de muncă (C, D, H1-B, H2-B, I, L, P3, R).

Apeluri de urgenta

  • 911 – poliţie, pompieri, salvare, alte servicii de urgenţă

Reglementări vamale

Controlul vamal se efectuează la intrarea în Statele Unite şi presupune declararea de către fiecare persoană a bunurilor pe care le introduce cu ocazia intrării. Declararea acestor bunuri se face în scris, pentru persoanele care intră în SUA prin porturi şi aeroporturi. Formularul de declaraţie vamală (6059B) este pus la dispoziţia pasagerilor de toate companiile aeriene şi maritime în timpul deplasării spre Statele Unite.
Bunurile introduse pentru uz personal nu se taxează, însă bunurile destinate unor activităţi de comerţ, cadourile sau alte bunuri care nu sunt destinate uzului personal sunt supuse taxelor vamale şi taxelor pe valoare adaugată, potrivit legislaţiei americane. În categoria bunurilor destinate uzului personal se numără, cu titlu de exemplu, articole de îmbrăcăminte, articole cosmetice, bijuterii cu valoare de până la 300 dolari SUA, aparate video sau fotografice, aparatură acustică portabilă, echipamente de vânătoare sau pescuit etc.
În general, se acceptă introducerea în SUA, cu scutire de taxe vamale, a unui litru de băuturi alcoolice şi a unui număr de 200 de ţigarete (1 carton), 50 de ţigări de foi sau două kilograme (2kg) de tutun.
Autorităţile americane de frontieră interzic introducerea în Statele Unite a următoarelor categorii de bunuri: ţesuturi umane nesterilizate (sânge, ţesuturi, organe); culturi de bacterii, virusuri sau organisme similare; animale suspecte a fi infestate cu virusuri transmisibile la om. Pentru introducerea unor organisme vii, precum melci, lilieci sau insecte, este necesar un aviz favorabil obţinut în prealabil de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Center for Disease Control and Prevention F-05, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30333). Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de organisme li se recomandă să obţină avizele necesare înaintea intrării lor în Statele Unite.
Materialele biologice sau produsele animale, plantele, fructele şi legumele pot fi introduse în SUA numai pe baza unui aviz favorabil obţinut în prealabil de la Serviciul de Inspectie a Sanatatii Animalelor si Plantelor (APHIS, Federal Building, 6505 Belcrest Road, Hyattsville, Maryland 20782). Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de produse li se recomandă să obţină avizele necesare înaintea intrării lor în SUA.
Importul de carne şi produse din carne este în general interzis, cu excepţia anumitor tipuri de conserve. Pentru detalii suplimentare si obţinerea permiselor necesare importului acestor produse, este indicat să se contacteze Biroul pentru Import-Export al Departamentului pentru Agricultura (APHIS-VS, 4700 River Road, Unit 40, Riverdale, Maryland, 20737).
Produsele contrafăcute (cărţi, casete audio şi video, programe de computer) sunt supuse confiscării şi distrugerii.
Armele de vânătoare pot fi introduse în SUA numai pe baza permisului obţinut în prealabil de la Biroul pentru Controlul Importurilor de Arme şi Muniţii (Firearms and Explosives Import Branch, Washington, DC 20226).
Importul de medicamente şi substanţe narcotice este strict interzis. Excepţie fac persoanele care se află sub tratament medical şi care poartă asupra lor medicamentele sau substanţele prescrise de medicul personal. În aceste condiţii, medicamentele sau substanţele narcotice trebuie declarate, identificate şi inscripţionate în clar, cu menţionarea concentraţiei fiecăreia. Ele trebuie însoţite de reţeta în baza căreia au fost eliberate sau de declaraţia autentică a medicului care a recomandat utilizarea acelor medicamente sau substanţe. Cantitatea acestor medicamente sau substanţe nu trebuie să depăşească o limită rezonabilă pentru uzul personal al persoanei care se află sub tratament.
Banii pot fi introduşi sau scoşi în/din SUA, de regulă, sub forma instrumentelor monetare. Se pot introduce sau scoate în numerar sume de până la 10,000 dolari SUA. Pentru sume care depăşesc 10,000 dolari SUA, în orice combinaţie de instrumente monetare, trebuie completată o declaraţie specială (formularul 4790). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu confiscarea sumelor nedeclarate.
Animalele de companie pot fi introduse în SUA pe baza certificatelor medicale valabile, eliberate şi semnate de un medic veterinar autorizat. Certificatul de sănătate trebuie să facă dovada stării de sănătate a animalului, a lipsei oricărei boli transmisibile la om şi a efectuării tuturor vaccinurilor obligatorii pentru vârsta animalului respectiv, în mod special a vaccinului antirabic.
Pentru informaţii suplimentare despre procedurile vamale în Statele Unite, recomandăm consultarea informaţiilor oferite de Departamentul Vămilor (www.uscustoms.gov).

 

 

Ultimile Oferte Turistice pentru Statele Unite ale Americii