Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Italia

Untitled Document

Ambasada României în Republica Italiană
(Ambasciata di Romania)
Cancelaria
Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 Roma
Telefon: 0039-06-808.45.29
Fax: 0039-06-808.49.95
Sit web: http://roma.mae.ro/ 
E-mail: amdiroma@roembit.org 

Secţia Consulară
Adresă: Via del Serafico, 69 - 75, 00142 ROMA
Telefon: (0039) 06.51.53.11.55, 06.51.53.09.87, 06.51.95.68.09, 06.51.96.52.68,
06.51.93.447, 06.50.43.402, 06.51.53.03.15
Fax: (0039) 06.51.53.11.51
E-mail: secretariat.consulara@roembit.org
Ambasador : Dl. Răzvan Rusu
Este acreditat şi în Republica Malta şi în Republica San Marino. 

Consulatul General al României
(Consolato Generale di Romania)
Adresa: Via Gignese, 2, 20148 Milano
Telefon: 0039/02.400.98.088; 00-3902-400.74.018
Fax: 00-39-2-400.74.023
E-mail: consulatmilano@gmx.net
Site Web: www.consulatmilano.com; www.consolatoromeno.it
Consul general: Dl. Tiberiu Mugurel DINU    

Regim pasapoarte
Pasaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport de serviciu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Pasaport diplomatic: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur: 90


Condiţii de intrare şi regim de şedere
Procedura de înregistrare a cetăţenilor români şi a membrilor lor de familie precum şi cea vizând accesului liber al acestora pe piaţa forţei de muncă în Italia, a fost reglementată prin decizia Guvernului Republicii Italiene luată în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din 27 decembrie 2006, care prevede că lucrătorii cetăţeni români vor avea acces liber pe piaţa muncii italiene în următoarele sectoare de activitate: personal de conducere şi cu înaltă calificare, agricultură, turism, activităţi casnice şi de asistenţă pentru persoane, construcţii, mecanică, activităţi de tip sezonier şi liber profesionişti. Pentru celelalte sectoare de activitate se vor stabilii măsuri simplificate pentru monitorizarea accesului lucrătorilor români.
Cetăţenii români beneficiază de intrare liberă pe teritoriul Italiei, cu excepţia limitărilor rezultate din dispoziţiile în materie penală şi de cele privind apărarea ordinii publice , siguranţei interne şi sănătăţii publice în vigoare în Italia, în conformitate cu Tratatele, Convenţiile şi Acordurile între statele membre ale UE şi relativele dispoziţii de aplicare. În acest scop, cetăţenii români trebuie să aibă un document de identificare valabil, fiind obligaţi să îl prezinte la orice solicitare a ofiţerilor şi agenţilor de siguranţă publică.
Pentru înregistrare, cetăţenii români sunt obligaţi să se prezinte la poliţia locală, în termen de 8 zile de la intrarea în Italia, în vederea luării în evidenţă şi vor putea rămâne o perioadă care să nu depăşească 3 luni.
Cei care doresc să rămână o perioadă mai mare, vor solicita poliţiei la care sunt luaţi în evidenţă formalităţile necesare obţinerii unei cărţi de şedere. De asemenea, cel interesat, poate solicita cărţi de şedere şi pentru membrii săi de familie – soţul şi copii de până la 18 ani, fii majori aflaţi în întreţinere, precum şi ascendenţii titularului şi ai soţiei aflaţi în întreţinerea acestora, cu obligaţia de a face dovada gradului de rudenie.
Cartea de şedere este valabilă pe întregul teritoriu italian şi are o valabilitate de 5 ani sau pe durata necesară unei şederi mai scurte şi poate fi prelungită pe noi perioade, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute în acest scop.
Autorităţile italiene pot dispune îndepărtarea unui cetăţean român numai pentru motive de ordine publică, de siguranţă sau de sănătate publică, precum şi pe motive de comportament personal sau individual.
Termenul acordat cetăţeanului unui stat membru UE pentru a abandona teritoriul italian nu poate fi mai scurt de 15 zile, în cazul refuzării acordării şederii, şi de 30 de zile, în cazul refuzării prelungirii şederii sau măsurii de îndepărtare de pe teritoriul Italiei.
***
La 2 noiembrie 2007 a intrat în vigoare Decretul Lege nr. 181/ 1.11.2007 « Dispoziţii urgente în materie de îndepărtare de pe teritoriul naţional din necesităţi de siguranţă publică » prin care se modifică Decretul Lege al Preşedintelui Republicii Italiene nr. 30 din 6 februarie 2007 care asigura transpunerea Directivei nr. 2004/ 38/ CE privind dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de familie de a circula liber pe teritoriul statelor membre.
Cetăţenii români aflaţi în situaţia de a fi expulzaţi în baza Decretului al cărui text se publică mai jos, trebuie să ştie că „Măsura de îndepărtare este notificată interesatului şi conţine modalităţile de atac şi durata interzicerii de re-intrare pe teritoriul naţional, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Măsura de îndepărtare precizează termenul stabilit pentru părăsirea teritoriului naţional, care nu poate fi mai mic de o lună de la data notificării, cu excepţia cazurilor de urgenţă dovedită”.
Împotriva ordinului de îndepărtare (menţionat la art. 21) poate fi depus recurs la tribunalul monocratic din teritoriul unde are sediul autoritatea care l-a emis. Recursul este prezentat în termen de 20 de zile de la notificarea ordinului de îndepărtare, în caz contrar nu mai este admis, şi este soluţionat în următoarele 30 de zile.
Persoanele care apreciază că împotriva lor s-au comis abuzuri, se pot adresa pentru asistenţă Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma şi Consulatelor generale de la Milano şi Torino.

Apeluri de urgenta
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor italiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

  • 113 – poliţia
  • 112 – carabinierii
  • 118 – salvarea (Pronto Soccorso)

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiilor consulare române, care pot acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Reglementări vamale
Regulamentul vamal italian conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Călătorii proveniţi din ţări situate în afara UE pot avea asupra lor bunuri a căror valoare să nu depăşească 175 Euro, cu condiţia ca bunurile respective să nu fie supuse comercializării.
Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări: 200 bucăţi sau ţigări de foi (maxim 3 gr/buc) 100 de bucăţi, sau ţigări de foi 50 bucăţi, sau tutun 250 grame; 1 litru băuturi alcoolice cu minim 22% vol şi vinuri uşoare 2 litri în total; parfumuri 50 g şi apă de toaletă ¼ litri; cafea – 500 g sau esenţă de cafea 200 g; ceai 100 g.
Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.

Ultimile Oferte Turistice pentru Italia