Destinatii Europene

Informatii Turistice pentru Elvetia

Untitled Document

Ambasada României în Confederaţia Elveţiană
(Botschaft von Rumanien)
Adresa: Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Berne
Telefon: 00-41-31-352 35 22; 00-41-31-352 53 00
Fax: 00-41-31-352 64 55
Mobil: 0041-786-478-441
Site web: http://berna.mae.ro
E-mail: ambasada@roamb.ch

Secţia Consulară
Adresa: Brunnadernstrasse 20, 3006 Berne
Telefon: 00-41-31-352 35 21; 00-41- 31-351 48 90
Fax: 00-41-31-352 35 51
E-mail: consulat@roamb.ch

Secţia Economică
Adresa: Brunnadernstrasse 20, 3006 Berne
Telefon: 00-41-31-352 35 46
Fax: 00-41-31-351 82 28
E-mail: economic@roamb.ch
Ambasador: dl.  Ionel Nicu SAVA

Regim pasapoarte
Paşaport simplu: nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Paşaport de serviciu:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Paşaport diplomatic:nu este necesară obţinerea vizei pentru scurt sejur
Perioada de scurt sejur (zile): 90

Condiţii de intrare şi regim de şedere
Începând cu data de 22 februarie 2004, a fost eliminată obligativitatea vizei pentru cetăţenii români. Cetăţenii români pot călători în Elveţia numai cu paşaportul românesc, valabil cel puţin 6 luni de la data preconizată a ieşirii în Elveţia. Călătoria fără viză, pe baza paşaportului românesc valabil, este posibilă numai în următoarele scopuri: turism, vizită, afaceri, tranzit, cursuri teoretice de scurtă durată, tratamente medicale, participare la congrese şi conferinţe, manifestări culturale, religioase şi sportive, transport sau tranzit de călători sau mărfuri efectuate de şoferi angajaţi în România.
Cetăţenii români pot efectua una sau mai multe călătorii, a căror durată să nu depăşească 30-90 zile, intr-un interval de şase luni, de la data primei intrări. După această perioadă de şedere, cetăţeanul român are obligaţia de a părăsi teritoriul Elveţiei, putând reintra la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrări. Cetăţenii români care călătoresc în Elveţia pentru a lucra, pentru studii sau pentru alte scopuri decât cele enumerate mai sus au obligaţia de a obţine vize de intrare conform scopului călătoriei.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare si şedere prevăzute de legislaţia elveţiana şi necesitatea obţinerii vizei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile elveţiene:

Autorităţile elveţiene nu eliberează vize la frontieră. Vizele de intrare se pot obţine numai de la ambasadele sau consulatele Elveţiei din străinătate.
În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Elveţiei din Bucureşti (Strada Grigore Alexandrescu nr. 16-20, Tel: 021-206-1610; Fax: 021-206-1620; E-mail: vertretung@buc.rep.admin.ch )
Atenţie! Legislaţia elveţiană privind regimul străinilor prevede sancţiuni în cazul nerespectării condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul elveţian:
- Depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul Elveţiei sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu expulzarea din Elveţia şi cu aplicarea unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen de până la 5 ani.
- La intrarea în Elveţia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul călătoriei, documentele care justifică scopul declarat al călătoriei, precum şi documentele care au stat la baza obţinerii vizei (în cazul călătoriilor pentru care este necesară viza).
Astfel, după caz, acestea pot solicita prezentarea biletelor de călătorie de întors/către o altă destinaţie / invitaţia de la un cetăţean elveţian care asigură preluarea tuturor cheltuielilor în perioada şederii in Elveţia / invitaţie de participare la seminar, congres etc., dovada rezervării cazării la hotel, dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – in cash si cărţi de credit – pentru întreţinerea pe perioada şederii în Elveţia, alte documente doveditoare ale scopului declarat al călătoriei. Neprezentarea acestor documente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage interzicerea intrării.

Apeluri de urgenta

  • 117 – serviciul de urgenţe politie
  • 118 - serviciul de urgenţe pompieri
  • 144 - serviciul de urgenţe salvare
  • 140 - urgente rutiere

Reglementări vamale
Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; cadouri / suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.

Ultimile Oferte Turistice pentru Elvetia